خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷

خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷

صفحه امام جمعه – شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

One thought on “خطبه نماز جمعه ۱۶/۹/۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *